SŁUCH - TWÓJ ŚWIAT DŹWIĘKÓW

Każdy z nas realizuje i rozwija się poprzez komunikowanie się z innymi, poznawanie świata i kreowanie. ŚWIATSŁUCHU pragnie zapewnić każdemu dobry kontakt ze środowiskiem dźwiękowym, który w sposób dobitny wpływa na jakość naszego życia. Pomaga osobom dotkniętym lub zagrożonym niedosłuchem. Wykonuje specjalistyczne badania słuchu u dzieci i dorosłych.

  • Wejdź i zapoznaj się z możliwościami i doborem aparatów słuchowych. Przekonaj się o korzyściach płynących z używania nowoczesnych aparatów słuchowych. zobacz

NIEDOSŁUCH - POTRZEBA WSPARCIA

  • Ubytek słuchu zagraża Tobie lub Twoim bliskim? Nie musi degradować pięknych planów i relacji z innymi. Można nadal cieszyć się rozmową z najbliższymi, podziwiać piękno muzyki... zobacz